Modele tipizate itl

“Actul normativ analizat astazi reglementeaza un numar de 15 HeFormulaires tipizate utilizate pentru evidenta impozitelor si taxelor datorate catre Comisiei local. Cu aceasta ocazie, sunt actualizate conforme prevederilor DIN Noul COD fiscal, adoptat prin Legea Nr. 227/2015, declaratiile privind impozitul PE Teren datorat de persoane fizice sau Juridice, impozitul PE mijloacele de transport datorat de persoane fizice sau Juridice sau formularul certificatului de atestare fiscala privind Plata impozitelor la Comisiei Local. Desigur, se remarca adoptarea formularului privind impozitul PE cladirile detinute de persoanele fizice sau persoanele Juridice Model 2016 ITL – 002. Acesta este adoptat pentru noile proceduri de impozitare a cladirilor in functie de destinatie, respectiv utilizare rezidentiala sau utilizare nerezidentiala – Economica “, a declarat consultantul fiscal Adrian Benta. Modèle Cerere comunicare acte fiscale PE cale Electronica (1) Tipărirea formularului prevăzut la art. 1, Anexa Nr. 1 “Chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale-modèle 2016 ITL regim Special-001” se face cu respectarea strictă a modelului aprobat prin prezentul Ordin. Modèle declaratie pe propria raspundere-Plata utilitati a) “modèle 2016”, reprezentând anul Începând cu care acestea se utilizează;. In Monitorul Oficial DIN 29 Decembrie 2015, a fost délivré ordinul ministerului Dezvoltarii regionale si administratiei publice prin care sunt adoptate declaratiile de impunere pentru Comisiei local utilizate in anul 2016 conforme noului COD fiscal. Pentru societati, impozitul este Stabilit tot in functie de Modul de utilizare a cladirii, respectiv SCOP républicaine sau nerezidential.

Pentru cladirile utilizate in activitati Economice, procentul de impozit este intre 0,2% si 1, 3%, cu conditia ca aceasta cladire sa fie reevaluata in ultimii 3 Ani… Anexa la ITL001 si Anexa la ITL003 (modèle 2016) se completeaza doar de catre contribuabilii persoane fizice rezidente intr-un Alt stat Membru al U.E.. ITL014-Declaraţie fiscala/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama şi publictate Imputernicire pentru eliberare Certificat fiscal-persoane Fizice. . c) «regim Special», reprezentând caracterul Special al înserierii și numerotării tipizatelor; ITL010-Cerere pentru eliberarea unui certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale şi Alte venituri la Comisiei local-persoane fizice imputernicire pentru depunerea Credem de stabilire a impozitului-persoane fizice.

Comments are closed.